Call us: +(60) 13 203 9597 or email: almauizoh@gmail.com
Kita Dah MERDEKA Ke?

Kita dah MERDEKA ke?

Setelah sekian lama kita Merdeka, sebagai individu juga negara. Adakah kita menghargai kebebasan dan peluang untuk hidup aman tanpa keadaan yang kacau bilau? MERDEKA ni ada makna yang banyak jika dirujuk daripada pelbagai buku dan tulisan namun secara umumnya ia bermaksud…

Read More
Memartabatkan Hak Kanak-Kanak

Memartabatkan Hak Kanak-Kanak

AKTA Kanak-Kanak 2001 dan Konvensyen Hak Kanak-Kanak (CRC) mentafkrifkan mereka yang berumur di bawah 18 tahun sebagai kanak-kanak. Golongan masyarakat ini menjadi aset berharga dalam pembentukan dan pembangunan sesebuah negara. Penjagaan hak kanak-kanak dalam setiap aspek, terutamanya hak pendidikan pada…

Read More